Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě

Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě v Památníku Františka Palackého v Hodslavicích

Palackého podrobné rešerše a studium historických pramenů vyústilo v roce 1836 prvním svazkem Geschichte von Böhmen, které byly nakonec vydány v 5 svazcích v letech 1836–1867. Další jeho životní dílo „Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě“ vycházelo v letech 1848–1872 a nově podrobně zmapovalo české dějiny až do roku 1526.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu