Zdroje

Sigmund Freud

BURIÁNEK, Václav. Fakta a dojmy: psychoanalytikův malý průvodce rodným krajem Sigmunda Freuda, Praha: Triton, 2006. 317 s., ISBN 80-7254-930-8.

JUROK, Jiří. Archivní dodatky k historii Freudů v Příboře. Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín, 1990, 46, 44-50.

STOKLAS, Eugen. Poměr národních a světových velikánů ke Kravařsku, Kravařsko – kraj severovýchodní Moravy, řada C, 1947, svazek VII, 11-18.

Sigmund Freud. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, Ostrava. 2001, Sešit 2. (14), 32-35. ISBN 80-7042-583-0.

https://polar.cz/porady/kdo-byl-kdo/kdo-byl-kdo-28-02-2014-17-14, [citováno dne 4. 9. 2020]

https://www.freud.org.uk/, [citováno dne 4. 9. 2020]

https://www.freud-museum.at/en/, [citováno dne 4. 9. 2020]

https://www.sigmundfreud.cz, [citováno dne 4. 9. 2020]

 

Augustin Hückel

DVOŘÁKOVÁ, Eva, POLÁCH, Radek a ZEZULĆÍK, Jaroslav. Architekti a stavitelé Nového Jičína, Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 2016. ISBN 978-80-87359-19-8.

POLÁCH, Radek. Žerotínský zámek v Novém Jičíně. Nový Jičín: Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 2017. 198 s. ISBN 978–80–87359–23-5.

POLÁCH, Radek. Ringstrassener Otto Thiemann a jeho stavby nejen v Novém Jičíně, Vlastivědný sborník Novojičínska, sv. 66 (2016), 73-118.

POLÁCH, Radek. Kloboučnická firma Hückel po roce 1945, Vlastivědný sborník Novojičínska, 69 (2019), 58-69, ISSN 1214-8032.

POLÁCH, Radek. TONAK 1799-2019, Muzeum Novojičínska, 2019. 383 s. ISBN 978-80-87359-31-0.

SULOVSKÁ, Eva a POLÁCH, Radek …a utlučem je čepicema. 210 let kloboučnické firmy Hückel v Novém Jičíně. Nový Jičín: Muzeum Novojičínska, 2009. 34 s. ISBN 978-80-87359-00-6.

SULOVSKÁ, Eva. Život Hücklových vil na přelomu století, Vlastivědný sborník Novojičínska, (2016), 66, 119-130, ISSN 1214-8032.

Augustin Hückel. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Opava – Ostrava. 1993, Sešit 1.,  53- 55. ISBN 80-85819-05-8.

https://polar.cz/porady/kdo-byl-kdo/kdo-byl-kdo-20-09-2013-17-14, [citováno dne 4. 9. 2020]

https://polar.cz/porady/kdo-byl-kdo/kdo-byl-kdo-11-07-2014-18-50, [citováno dne 4. 9. 2020]

https://galerieosobnosti.muzeumnj.cz/hugo-augustin-theodor-huckel1, [citováno dne 4. 9. 2020]

https://galerieosobnosti.muzeumnj.cz/friedrich-paul-fritz-huckel, [citováno dne 4. 9. 2020]

https://galerieosobnosti.muzeumnj.cz/otto-friedrich-thienemann, [citováno dne 4. 9. 2020]

https://polar.cz/porady/kdo-byl-kdo/kdo-byl-kdo-31-01-2014-17-14, [citováno dne 4. 9. 2020]

 

Leoš Janáček

JANÁČEK, Leoš. Thema con variazioni. Korespondence s manželkou Zdeňkou a dcerou Olgou (k vydání připravila Svatava Příbáňová). Praha: Editio Bärenreiter, 2007. 458 s. ISBN 978-80-86385-36-5.

KALINA, Petr Ch. a kolektiv. Nehrajeme kratce, hrajeme už 60 let, Ostrava: Janáčkova filharmonie Ostrava, 2014. 268 s. ISBN 978-80-260-6452-7.

PŘIBÁŇOVÁ, Svatava a ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček ve fotografiích. Brno: Moravské zemské muzeum, 2008. 407 s. ISBN 978-80-7028-327-1.

STOKLAS, Eugen. Poměr národních a světových velikánů ke Kravařsku, Kravařsko – kraj severovýchodní Moravy, řada C, svazek VII, 1947, 11 – 18.

ŠTĚDROŇ, Bohumír. Janáček, Leoš. Vzpomínky, dokumenty, korespondence a studie. Praha: Supraphon, 1986. 253 s.

TRKANOVÁ, Marie a STEJSKALOVÁ, Marie. U Janáčků: podle vyprávění Marie Stejskalové. Praha: Panton, 1964. 205 s. ISBN 80-86137-11-2.

TYRRELL, John. Janáček I., Osiřelý kos (1854-1914), Brno: Host, 2018. 980 s. ISBN 978-80-7577-433-0.

TRKANOVÁ, Marie. Paměti – Zdenka Janáčková – můj život, Brno: Šimon Ryšavý, 1998. 185 s. ISBN 80-86137-20-1.

VOGEL, Jaroslav. Leoš Janáček, Praha: Academia, 1997. 409 s. ISBN 80-200-0621-4.

Leoš Janáček. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Opava – Ostrava. 1995, Sešit 4., 55-58. ISBN 80-85819-45-7.

https://www.janacek-nadace.cz, [citováno dne 4. 9. 2020]

https://www.ndm.cz/cz/stranka/890-publikace-ndm.html, [citováno dne 4. 9. 2020]

https://polar.cz/porady/kdo-byl-kdo/kdo-byl-kdo-14-06-2013-17-15, [citováno dne 4. 9. 2020]

https://www.gotobrno.cz/poznejte-brno/poznejte-brno-leose-janacka/, [citováno dne 4. 9. 2020]

https://www.leosjanacek.eu/, [citováno dne 4. 9. 2020]

 

František Jureček

JŮZA, Jiří. Architektonický čin Domu umění v Ostravě. 70 let Domu umění v Ostravě 1926–1996. Ostrava, 1996, 47-53. ISBN 80-85091-42-9.

GUTH, Karel. Několik poznámek k soutěži na státní galerii. Stavitel, 1922–1923, IV, 85-92.

Jůza, Jiří. Jurečkova obrazárna Počátky galerijní činnosti v Ostravě. Ostrava: Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2006. 101 s. ISBN 80-85091-77-1.

Jůza, Jiří. František Jureček – Alois Sprušil / Nová galerie v nové republice. Ostrava: Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění – expozice 26. 1. – 30. 12. 2018. 10 nečísl. stran.

PELIKÁNOVÁ, Gabriela. Ne každý kraj má svého Sprušila, Ostrava: příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, Ostrava: Tilia, 2014, sv. 28 (2014), 255-285, ISBN 978-80-86904-52-8.

František Jureček. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, Ostrava, 2001, Sešit 2. (14)., 46. ISBN 80-7042-583-0.

 

https://polar.cz/porady/kdo-byl-kdo/kdo-byl-kdo-27-09-2013-17-14, [citováno dne 4. 9. 2020]

 

JAN AMOS KOMENSKÝ

CHRÁST, Josef. O starých mapách českých zemí: Fabriciova a Komenského mapa Moravy, Praha: Academia, 2015. 205 s. ISBN 978-80-200-2441-1.

HÝBL, František. Jan Amos Komenský: historik a kartograf, Fulnecký zpravodaj, 2012, č. 4, 14-16.

JUROK, Jiří. Jan Amos Komenský a přerovská a fulnecká městská společnost kolem r. 1618, Časopis Slezského zemského muzea. Série B. Vědy historické. Opava: Slezské zemské muzeum, (1991), roč. 40, č. 2, 133-147.

JUROK, Jiří. Původ Jana Amose Komenského a jeho rodinné poměry ve Fulneku, Fulnecký zpravodaj, 2012, č. 5, 14-15.

JUROK, Jiří. Jan Amos Komenský a předbělohorská fulnecká společnost, Fulnecký zpravodaj, 2012, č. 6, 8-9.

KUMPERA, Jan. Jan Amos Komenský – poutník na rozhraní věků, Ostrava: Amosium servis, 1992. 372 s.  ISBN 80-85498 03-0.

KUMPERA, Jan. Komenského vlastní životopis. Autobiografie Komenského pro období 1628-1658, Petrovice: ProfiSales s. r. o, 2017. 130 s. ISBN 978-80-87494-26-4.

PÁNKOVÁ, Markéta. Jan Amos Komenský v českém a světovém výtvarném umění (1642-2016), Praha: Academia, Národní pedagogické muzeum a Knihovna J. A. Komenského, 2017. 267 s. ISBN 978-80-200-2662-0, ISBN 978-80-86935-34-8.

PLESKOT, Jaroslav. Tvůrčí aktivita J. A. Komenského ve fulneckém období jeho života, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín, Nový Jičín:  Vlastivědný ústav, 1973, sv. 11, 64-70.

PLESKOT, Jaroslav a KREJĆÍ, Vladimír. Jan Amos Komenský: projektant nápravy věcí lidských: Ostravská univerzita k poctě J. A. Komenského u příležitosti 400. výročí jeho narození, Ostrava: Aleko, 1992. 219 s. ISBN 80-7042-061-8.

STOKLAS, Eugen. Poměr národních a světových velikánů ke Kravařsku, Kravařsko – kraj severovýchodní Moravy, 1947, řada C, svazek VII, 11-18.

Jan Amos Komenský, Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Opava – Ostrava, 1998, sešit 1., 65- 66, ISBN 80-85819-05-8.

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Si4Svwos7Q, [citováno dne 4. 9. 2020]

 

Gregor Johann Mendel

DOSTÁL, Ondřej. Gregor Johann Mendel – člověk, opat a vědec, Brno: Masarykova univerzita – Mendelovo muzeum, 2011. 72 s. ISBN 978-80-210-5514-8.

IITIS, Hugo. Gregor Johann Mendel: Leben, Werk und Wirkung, Berlin Heidelberg: Springer – Verlag, 1924.

JANOŠEK, Radim. Po stopách J. G. Mendela v jeho rodišti, Poodří, 2015, č. 2, 53-58.

KLEIN, Jan a KLEIN, Norman. Osamělost skromného génia – Gregor Johann Mendel: díl 1, Formativní roky, Brno: Moravské zemské muzeum, 2016. 397 s. ISBN 978-80-7028-465-0.

OREL, Vítězslav. Gregor Mendel a počátky genetiky, Praha: Academia, 2003. 240 s. ISBN 80-200-1082-3.

OREL, Vítězslav a VÁVRA, Miloslav. Kdo vyvolal Mendlův zájem o studium přírodních věd?, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín, 1981, sv. 27, 46-52.

ROZMAN, Josef, VESELÝ, Vladimír a Kühr, Josef. Johann Gregor Mendel a včelařství, Praha, 1965. 46 s.

SCHINDLER, Alois a JAROŠEK, Radim: Předkové Gregora Johanna Mendela, Poodří, 2015, č. 2, 42-53.

STOKLAS, Eugen. Poměr národních a světových velikánů ke Kravařsku, Kravařsko – kraj severovýchodní Moravy, 1947, řada C, svazek VII, 11-18.

G. J. Mendel. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Opava – Ostrava, 1995, Sešit 4., 82-83. ISBN 80-85819-45-7.

 

https://archiv.radio.cz/cz/static/mendel/vsestranny-mendel, [citováno dne 4. 9. 2020]

https://www.opatstvibrno.cz/, [citováno dne 4. 9. 2020]

http://www.casopispoodri.cz/starsicisla/pdf/POODRI%204-2010.pdf, [citováno dne 4. 9. 2020]

https://polar.cz/porady/kdo-byl-kdo/kdo-byl-kdo-22-11-2013-17-14, [citováno dne 4. 9. 2020]

 

František Palacký

HANZELKA, František. Sourozenci a potomci Františka Palackého, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín, 1976, sv. 18, 23-34.

KLUČKA, Jiří. František Palacký a frenštátská Občanská beseda, Hlasy muzea a archivu ve Frenštátě pod Radhoštěm, Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod Radhoštěm, 1998, roč. XV. č. 3-4, 55-60.

KUDĚLKOVÁ, Zora. Dvousté výročí evangelického kostela v Hodslavicích, Vlastivědný sborník Novojičínska, (2019), sv. 69, 145-146. ISBN 1214-8032.

ORBITA, Zdeněk, POLÁCH, Radek a ZEZULĆÍK, Jaroslav. Památník Františka Palackého v Hodslavicích, Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, obec Hodslavice, 2018, 158 s. ISBN 978-80-87359-27-3.

PEKAŘ, Josef. František Palacký, Praha: ARSCI, 2005. 180 s. ISBN 80-86078-47-7.

ROSOVÁ, Romana, KOUDELOVÁ, Jana a ČEPLÁ, Andrea. Kostel sv. Ondřeje v Hodslavicích. Poznatky z průzkumu a opravy, Časopis Slezského zemského muzea, série B vědy historické, 2012, roč. 61, č. 1, 1-32. ISSN 1211-3131.

STOKLAS, Eugen. Poměr národních a světových velikánů ke Kravařsku, Kravařsko – kraj severovýchodní Moravy, 1947, řada C, svazek VII, 11-18.

ŠTAIF, Jiří. František Palacký: život, dílo, mýtus, Praha: Vyšehrad, 2009. 392 s. ISBN 978-80-7021-981-2.

František Palacký. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Opava – Ostrava, 1995, Sešit 4., 90-93, ISBN 80-85819-45-7.

 

https://www.farnosthodslavice.cz/, [citováno dne 4. 9. 2020]

https://www.youtube.com/watch?v=ZEA-hr5FCrI, [citováno dne 4. 9. 2020]

 

Albín Polášek

-jk- Za poznáním díla sochaře Albína Poláška, Hlasy muzea a archivu ve Frenštátě pod Radhoštěm, 1997, č. 2-3, 70-71.

KLUČKA, Jiří. Albín Polášek, Man carving his own destiny: life and work of Albín Polášek, Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod Radhoštěm a Městské muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm, 1995. 44 s. ISBN 80-901762-3-2.

KLUČKA, Jiří.  Albín Polášek, strůjce svého osudu. Frenštát pod Radhoštěm: Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod Radhoštěm, 2001. 71 s. ISBN 80-86245-13-6.

LIS, Ladislav.  Pomník (y) obětem válek, Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm, Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod Radhoštěm. 2013, roč. XXX., č. 1-4, 79-80. ISSN 1213-8371.

SHERWOOD, Ruth. Carving His Own Destiny: The Story of Albin Polasek, Chicago: Ralph Fletcher Seymour Publisher, 1954. 466 s.

STRNADEL, Drahomír. Tam za mořem. Vystěhovalectví z Frenštátska do Ameriky ve 2. polovině 19. století, Frenštát pod Radhoštěm: Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod Radhoštěm, 2006. 40 s. ISBN 80-86245-16-0.

ZBAVITEL, Alois. Z mládí sochaře Albína Poláška, Radostná země, (1959), roč. 9, č. 1, 25-27.

ZBAVITEL, Alois. 80 let Albína Poláška, Hlasy okresního muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm, 1959, č. 1, 2-7.

Albín Polášek, Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Ostrava 1998, sešit 10., 127-128, ISBN 80-7042-502-4.

http://polasek.org/, [citováno dne 4. 9. 2020]

 

Arcivévoda Evžen Rakouský

IRGANG, Winfried. Freudenthal als Herrschaft des Deutchen Ordens 1621–1725. Bonn, Godesberg, 1971. 276 s.

RÁC, Robert. Arcivévoda Evžen Habsburský (1863-1954), velmistr Řádu německých rytířů, Olomouc?: Esmedia, 2005. 185 s. ISBN 80-903621-0-9.

HORNIŠER, Igor. Průmyslová výstava 1913 v Bruntále, Sborník bruntálského muzea, 2013, 5-22. ISSN 1801-2205.

JANČÍKOVÁ, Eva. Z historie obrazové sbírky státního zámku v Bruntále, Sborník – okresní vlastivědné muzeum v Bruntále, 1984, roč. 1, 9-20.

KUCHEJDOVÁ, Krista. Pivovar a lihovar Řádu německých rytířů v Bruntále, Sborník bruntálského muzea, 2006, 66-71. ISSN 1801-2205.

MEZEROVÁ, Ľubica – NIESNER, Tomáš. Unikátní opevnění hradu Sovinec s podzemní chodbou (příprava na obnovu a zpřístupnění), Sborník bruntálského muzea, 2014, 111-123. ISSN 1801-2205.

Stručný přehled činnosti Německého řádu v Československé republice za poslední léta. Bruntál 1929.

Arcivévoda Evžen Rakouský. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Ostrava 1998, Sešit 11., 31-32, ISBN 80-7042-516-4.

http://www.deutscher-orden.cz/evzen_habsbursky_rozlouceni.php, [citováno dne 4. 9. 2020]

http://eugen.nemeckyrad.cz/zivotopis.html, [citováno dne 4. 9. 2020]

https://ostrava.rozhlas.cz/v-zameckem-parku-v-bruntale-sidli-bohove-6970135, [citováno dne 4. 9. 2020]

http://www.ceskycestovatel.cz/zamek-bruntal/, [citováno dne 4. 9. 2020]

 

Marie Walburga

NOVOTNÝ, Vladimír. Antropologicko-lékařský průzkum kostrových pozůstatků Marie Walburgy hraběnky z Truchsess-Waldburg-Zeilu, Poodří, (2001), roč. 4, č. 1, 18-23.

ZEZULČÍK, Jaroslav. Zámek Kunín perla moravské barokní architektury, Poodří, (1998), roč. 1, č. 2, 5-7.

ZEZULČÍK, Jaroslav. Marie Walburga hraběnka z Truchsess-Waldburg-Zeilu – významná žena moravského pozdního osvícení, Poodří, (1998), roč. 1, č. 2, 10.

ZEZULČÍK, Jaroslav. Osobnosti zámku Kunín, Poodří, 2001, č. 1. nestránkováno.

ZEZULČÍK, Jaroslav. Znamenitá paní hraběnka, Poodří, (2004), roč. 7, č. 2,13-28. ISBN 1803-2338.

ZEZULČÍK, Jaroslav. Dobrá hraběnka Walburga slaví 250 let, Fulnecký zpravodaj, 2012, č. 9, 15-16.

KOŠČÁKOVÁ, Jitka. Poklady muzeí a galerie Moravskoslezského kraje, Moravskoslezský kraj, Ostrava, 2015. 90 s. ISBN 978-80-87503-90-4.

Příspěvkové organizace v oblasti kultury zřizované Moravskoslezským krajem, Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, ISBN 978-80-87503-68-3

https://www.youtube.com/watch?v=lIszgc5k7HQ, [citováno dne 4. 9. 2020]