Diplom o udělení občanství

Diplom o udělení občanství města Nový Jičín Fridrichu Emilu Otto Schindlerovi

Emil Schindler splnil naděje, které do něj vkládala Marie Walburga, i svůj slib, uložený ve věžičce kostela Povýšení sv. Kříže, v němž stálo „Slibuji, že se chci stát dobrým a hodným a tím také vykonat na světě něco dobrého.“

Čestné občanství Nového Jičína získal za své zásluhy ještě za svého života v roce 1860. Bylo mu 51let. Jeho pozice byla umocněna mj. tím, že jeho manželka Ernestina pocházela z tehdejší nejbohatší novojičínské barvířské rodiny Pfhundhellerů. Schindler byl tak tímto sňatkem spřízněn se všemi významnými rodinami ve městě.  Diplom získal za své zásluhy o rozvoj nejenom města, ale i celé oblasti Kravařsko.

Mimořádně zajímavá listina v originálních deskách je opatřena vedutami Nového Jičína, znakem města a znakem šlechtické rodiny Schindlerů z Kunewaldu. Dokument se do sbírek kunínského zámku dostal v roce 2016 z pozůstalosti poslední dědičky rodiny, která dožila v Korutanech.