Eduard Veith – Dvě děti v bílých šatech

Obraz dvou malých dívek v bílých šatech od Eduarda Veitha byl zřejmě součástí výzdoby jedné z vil bratří Hückelů.

Pokud by to byla vila Augustina Hückela, mohlo by jít o jeho vnučky Helenu a Johannu. Obě vnučky byly dětmi jeho dcery Stefanie, narodily se rok po sobě.

Noblesu výjevu doplňuje i nádherný historizující rám, zdobený množstvím ornamentálních prvků. Obraz se nachází ve stálé expozici Muzea Novojičínska. Malíře pojil s rodinou Hückelů dlouhodobý vztah. Ještě v roce 1921, kdy navštívil se svou ženou Jičín, se zapsal do pamětní knihy v jejich továrně.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu