Mendelův památník, Smetanovy sady, Nový Jičín

Mendelův památník, Smetanovy sady, Nový Jičín

Původní název tohoto 16 tunového díla, mapujícího vědeckou činnost G. J. Mendela byl „V zrcadle stvoření“.

Autorem tohoto monumentu, v němž se kromě Mendelovy portrétní busty objevují 2 páry postav s dítětem na kamenném květu, symbolizujícím zázrak stvoření v návaznosti na zákony genetiky, je sochař Josef Obeth (1874–1961). Jedním z detailů památníku je i vyobrazení včely, připomínající Mendelův aktivní vztah k včelařství, které si oblíbil už jako chlapec v rodných Hynčicích.

Pomník byl slavnostně odhalen 5. července 1931. Náklady na jeho realizaci byly 125 000 korun, přičemž 100 000 investovalo město a zbylé peníze byly získány pomocí veřejné sbírky. Památník byl umístěn do prostoru parku, který byl taktéž pojmenován po tomto známém přírodovědci, po válce byl park přejmenován na Smetanovy sady.

Zpět v příběhu