Národní dům postavený otcem Františka Jurečka

Národní dům, postavený otcem Františka Jurečka v Ostravě

Stavbu Národního domu realizoval otec Františka Jurečka dle projektu architekta Josefa Srba. Neorenesanční budova byla předána veřejnosti v roce 1894 a sloužila jako centrum české kultury v Ostravě.

Své zázemí v ní měla (jako druhá na Moravě před rokem 1918) stálá česká divadelní scéna. Hostovali v ní např. Eduard Vojan nebo Karel Hašler, konala se zde koncertní představení a své přednášky zde pronesli např. T. G. Masaryk, Jaroslav Vrchlický, Emil Holub.

Mimoto zde sídlily české veřejné spolky. Při slavnostním otevření dle archivních zpráv předal stavitel František Jureček symbolicky klíč k Národnímu domu předsedovi spolku Občanská beseda v Moravské Ostravě Edmundu Palkovskému, který tuto stavbu inicioval. Dnes je tento dům zahrnut do objektu Divadla Jiřího Myrona, jedné z budov Národního divadla moravskoslezského.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu