Podobizna arcivévody Evžena Rakouského

Evžen Rakouský - poslední velmistr Řádu německých rytíř


Evžen Rakouský, celým jménem Evžen Ferdinand Pius Felix Bernard Maria, byl padesátým osmým a posledním velmistrem Řádu německých rytířů.

Do řádu vstoupil v roce 1885 v necelých 22 letech. 0 2 roky později byl pasován na rytíře. Slib víry a celoživotní služby řádu složil v kostele sv. Augustina ve Vídni. Jeho bílý plášť symbolizoval čistotu a dobrovolný celibát.

Do úřadu velmistra řádu byl uveden v roce 1894. Zastával jej až do roku 1923, kdy se zřekl své doživotní funkce velmistra se slovy Raději být užitečný než první. Tím se vzdal všech svých funkcí i majetku a zůstal pouze doživotním řadovým členem. Umožnil tak, aby se Řád německých rytířů proměnil z vojenského a rytířského na řád čistě duchovní s charitativním posláním.

Slib:

 „My, Evžen, císařský princ a arcivévoda rakouský, královský princ bulharský a český, zříkáme se majetku a slibujeme cudnost našeho těla a poslušnost Bohu, Marii, vám – velmistru Německého řádu – a vašim nástupcům podle regulí a zvyklostí Řádu německého domu a nemocnice v Jeruzalémě, dokud zůstaneme řádovým rytířem.“

11. 1. 1887, Vídeň

 

RÁC, Robert: Arcivévoda Evžen Habsburský (1863 – 1954), velmistr Řádu německých rytířů, Esmedia, 2005, s. 90.

Fenzlovu litografii, zachycující Evžena Rakouského jako velmistra řádu, naleznete v prodejně bruntálského zámku.