Podobizna Fr. Jurečky od Maxe Švabinského

František Jureček – sběratel


František Jureček měl tu čest, že jej portrétoval sám Max Švabinský (1873–1962). Stalo se tak v roce 1919, tedy v době, kdy o existenci Domu umění v Ostravě ještě nebylo vůbec uvažováno.

František Jureček jezdil pravidelně do Prahy za účelem návštěv výstav a nákupu nových uměleckých děl a při jedné takové příležitosti se setkal osobně i s již slavným Maxem Švabinským. Dohoda mezi umělcem a portrétovaným proběhla pravděpodobně snadno a za pár týdnů byla tato nádherná kresba hotova. Nachází se ve fondu nynější Galerie výtvarného umění v Ostravě pod inv. č. Gr 47.