Portrét Františka Palackého

Portrét Františka Palackého od Františka Tkadlíka

Nejznámější podobizna, na které je zachycen František Palacký v mladých letech, pochází od malíře Františka Tkadlíka z roku 1821. Palackému je na ní 23 let a portrét jej zachycuje přibližně v době, kdy navštívil Marii Walburgu naposledy v Kuníně.

V té době působil ve Vídni jako vychovatel a Tkadlík zastával místo správce zdejší obrazárny Černínského paláce. Jedná se o nejstarší známou podobiznu tohoto historika v českém umění. Palacký jej zmiňuje ve své korespondenci i ve svém „každodeníčku“, který si psal. V současné době se obraz nachází ve stálé expozici na zámku Malči, kde Palacký pobýval posledních 14 let svého života v rodině své dcery (u zetě Fr. L. Riegera).

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu