Rodný dům Sigmunda Freuda v Příboře

Freud se stal již za svého života natolik slavný, že pamětní deska na jeho rodném domě byla odhalena ještě za jeho života v roce 1931. Freud k této příležitosti napsal: …hluboko ve mně, překryto jinými vrstvami, žije ještě dále šťastné příborské dítě, prvorozený syn mladé matky, který z tohoto vzduchu, z této půdy získal první nesmazatelné dojmy. A tak mu budiž dopřáno skončit své poděkování srdečným přáním štěstí tomuto místu a jeho obyvatelům…

Rodný dům Sigmunda Freuda v Příboře


V příborském domě č. p. 117 v Zámečnické ulici se 6. května 1856 rodině Jacoba Freuda a jeho druhé ženy Amálie narodil jako jejich nejstarší syn budoucí zakladatel psychoanalýzy. Jejich rodina tento dům obývala v letech 1856–1859. Dům patřil zámečníku Antonínu Zajícovi, který zde měl v prvním patře Freudovy jako podnájemníky.

O dnu Freudova narození panují nejasnosti. V úřední matrice je jako jeho datum narození uvedeno 6. března. Vlastnoruční zápis Jacoba Freuda v rodinné bibli, který zaznamenává narození syna, je psán kurentem a v českém překladu zní: Můj syn Schlomo Sigmund se narodil v úterý, první den měsíce rošchodeš 5616 v 6:30 odpoledne, tj. 6. května 1856. Oficiálně je toto datum považováno za datum Freudova narození. Je ale možné, že jeho otec záměrně datum upravil, aby dítě bylo narozeno 9 měsíců po svatbě.

V rodném domě Sigmunda Freuda se nachází expozice věnovaná tomuto slavnému příborskému rodákovi. Novou výstavu připravuje jeho pravnučka, sochařka a medailérka Jane McAdam Freud. Měděná pohovka před domem připomíná slavnou psychiatrovu pohovku pro pacienty v jeho pracovně. Originální gauč, který Freudovi věnovala jedna z jeho pacientek Madame Benvenisti v roce 1890, je součástí expozice jeho domu v Londýně, kde v exilu v roce 1939 zemřel.

Severnimorava.travel - Příbor
Severnimorava.travel - IC Příbor