Sochařská busta Fr. Jurečky

František Jureček – stavitel


Součástí Jurečkovy sbírky byla i mramorová busta tohoto mecenáše, jejímž autorem byl sochař, řezbář a grafik František Josef Žák (1886–1952). Dílo vzniklo 3 roky před Jurečkovou smrtí, v roce 1922. Portrétovaný je zde představen jako stavitel s atributy své profese (příložník a kružítko).

Autor busty je v Jurečkově sbírce zastoupen ještě jednou realizací, tematicky čerpající z hornického prostředí s názvem Nad sesutou šachtou. Jako stavitel František Jureček realizoval v Ostravě celou řadu staveb, které přispěly k tomu, že se Ostrava v prvních dvou desetiletích 20. století vyšvihla na pozici nového dominantního průmyslového a společenského centra. Jednalo se zejména o budovy Občanské záložny, Reálného gymnázia a kláštera Milosrdných sester III. řádu sv. Františka.