Alžběta Františka Marie Habsbursko–Lotrinská

Rodina Evžena Rakouského 1831–1903

Matka Evžena Rakouského, rakouská arcivévodkyně, česká a uherská princezna

Evženova matka byla rakouskou arcivévodkyní, českou a uherskou princeznou.

Evžen se narodil až v jejím druhém manželství. Poprvé se provdala v 16 letech. Její manžel však již po 2 letech zemřel. Druhým manželem se stal její vlastní bratranec Karel Ferdinand, s nímž měla 6 dětí. Dospělosti se dožily 4.

Jednalo se zřejmě o celkem harmonické manželství příbuzných z nejvyšších kruhů s přímou vazbou na panovnickou rodinu. Evžena spojoval s oběma rodiči poměrně vřelý vztah. Narodil se jako jejich páté dítě a zůstal nejmladší, protože poslední sestra Marie Eleonora zemřela krátce po narození. Záměrem nákladné přestavby hradu Bouzov, kterou řídil po 15 let, bylo vybudovat sídlo pro sebe a svou matku. O Alžbětě víme, že podobně jako její manžel milovala hudbu. Skladatel Johanes Brahms pobýval v roce 1882 v jejím vídeňském paláci.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu