Amálie Janáčková, rozená Grulichová

Rodina Leoše Janáčka 1819–1884

Matka Leoše Janáčka, hrála na varhany a na kytaru

Matka Leoše Janáčka, Amálie byla zřejmě nesmírně houževnatá a životaschopná žena.

Sama pocházela ze zajištěných poměrů. Projevila však značnou vnitřní sílu v tom, jak snášela nepřízeň osudu. Se svým mužem Jiřím Janáčkem žila 10 let v zchátralé budově hukvaldské školy. Poté v roce 1866 ovdověla a zůstala sama na 9 dětí. Z celkem 12 sourozenců Leoše Janáčka 4 zemřeli v dětském věku. Matka odvezla jedenáctiletého Leoše Janáčka rok před smrtí svého muže do Brna k Pavlu Křížkovskému, jeho někdejšímu žáku.

Amálie Janáčková si přivydělávala hrou na varhany v kostele sv. Maxmiliána v Hukvaldech. Téměř rok až do příchodu nového učitele zde nahrazovala svého zemřelého manžela. Uměla rovněž hrát na kytaru a krásně zpívala. Po příchodu nového učitele pak žila na různých místech u příbuzných. Do Hukvald se vrátila až před svou smrtí za dcerou Josefou. Oba Janáčkovi rodiče jsou pohřbeni na zdejším hřbitově. Jejich ostatky sem byly přeneseny z Rychaltic, protože Hukvaldy neměly až do roku 1910 vlastní hřbitov.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu