Leoš Janáček

1854–1928

Leoš Janáček je jedním z nejoriginálnějších světových skladatelů. Předstihl svou dobu a možná i tu naši. Skladatel, folklorista, hudební teoretik, pedagog, kritik a dirigent. Vše, co vytvořil, bylo originální a neotřelé a vycházelo z jeho dětství v rodném Lašsku.

Mé nápěvky jsou branou k hudbě vesmíru

Leoš, vlastním jménem Leo Eugen, Janáček byl skladatelem, který v každém okamžiku po celý život slyšel, jak k němu mluví svět. Naslouchal mu s úžasem a okouzlením… a komponoval. Nehodíme s povzdechem tři hroudy jenom za velkým hudebníkem, ale také za tím velkým a zázračným mladím, napsal Karel Čapek v nekrologu k úmrtí skladatele.

Janáček ve své hudbě využil lidskou mluvu a zvuky zvířat, ptáků, větru, deště. Do hudební kompozice, zejména opery přetavil jazyk prózy. To vše bylo natolik původní, že se skladatel dočkal za svého života uznání až ve svých 60 letech.

Lidstvo poslalo do vesmíru vzkaz o naší planetě na zlaté desce v roce 1977. Jsou na ní nahrány pozdravy v 55 jazycích a zvuky Země (zemětřesení, vulkán, hrom, mořské vlny, vítr, také žáby nebo ptáci či zvuky lidských kroků, tlukot srdce, smích nebo motor auta. Také hodina a půl hudby největších světových skladatelů). Leoš Janáček zemřel v roce 1928. Svůj vzkaz o tomto světě poslal svou hudbou do vesmíru ještě za svého života o téměř 50 let dříve.

osobnosti ikona Osobnosti

Rodina Leoše Janáčka

Rodina Leoše Janáčka

Jiří Janáček, dědeček

Dědeček Leoše Janáčka, pomocný učitel v Albrechtičkách, hudebník


Rodina Leoše Janáčka

Jiří Janáček, otec

Otec Leoše Janáčka, učitel v Hukvaldech, hudebník


Rodina Leoše Janáčka

Amálie Janáčková, rozená Grulichová

Matka Leoše Janáčka, hrála na varhany a na kytaru


Rodina Leoše Janáčka

František Janáček

Bratr Leoše Janáčka, v jehož domě v Hukvaldech Leoš Janáček bydlel


Rodina Leoše Janáčka

Josefa Janáčková, provdaná Dohnalová

Sestra Leoše Janáčka


Rodina Leoše Janáčka

Zdeňka Janáčková, roz. Schulzová

Manželka Leoše Janáčka


Rodina Leoše Janáčka

Olga Janáčková

Dcera Leoše Janáčka


Rodina Leoše Janáčka

Vladimír Janáček

Syn Leoše Janáčka, který zemřel ve 2 letech


Osobnosti spojené s Leošem Janáčkem

Osobnosti spojené s Leošem Janáčkem

Kamila Stösslová

Poslední múza Leoše Janáčka


Osobnosti spojené s Leošem Janáčkem

Otto Stössl

Syn poslední Janáčkovy múzy Kamily Stösslové


Osobnosti spojené s Leošem Janáčkem

Pavel Křížkovský

Hudební skladatel, ředitel kúru ve fundaci brněnského kláštera


Osobnosti spojené s Leošem Janáčkem

Gregor Johann Mendel

Opat, přírodovědec, meteorolog, včelař


Osobnosti spojené s Leošem Janáčkem

František Bartoš

Pedagog, vlastenec, jazykovědec, etnograf


místa ikona Místa

Rodný dům Leoše Janáčka

Rodný dům Leoše Janáčka, dříve škole, dnes informační centrum.


Kostel sv. Maxmiliána

Kostel sv. Maxmiliána v Hukvaldech, místo křtu a prvních koncertů Leoše Janáčka


Janáčkův dům v Hukvaldech č. p. 79

Dům č. p. 79, dnes Památník Leoše Janáčka


Janáčkova lavička na Babí hoře

Janáčkova lavička na Babí hoře, místo, kde skladatel čerpal inspiraci


Obora Leoše Janáčka

Hukvaldská obora, další místo Janáčkovy inspirace


Socha Lišky Bystroušky

Socha Lišky Bystroušky, inspirovaná Janáčkovou operou


Hrad Hukvaldy

Hrad Hukvaldy, místo častých Janáčkových výletů


Pokračovat v příběhu