Vladimír Janáček

Rodina Leoše Janáčka 1888–1890

Syn Leoše Janáčka, který zemřel ve 2 letech

Syn Leoše Janáčka, Vladimír se narodil 7 let po svatbě rodičů.

Ve 2 letech se v říjnu 1890 nakazil spálou od své sestry Olgy. V listopadu téhož roku Vladimír zemřel. Rodina nesla jeho ztrátu velmi těžce. Matka i sestra pravidelně navštěvovaly Vladimírův hrob. Leoš Janáček se uzavřel do svého zármutku. O svém synovi údajně téměř nemluvil.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu