Socha Lišky Bystroušky

Socha Lišky Bystroušky, inspirovaná Janáčkovou operou

Socha Lišky Bystroušky byla odhalena v roce 1959, 35 let po premiéře této úspěšné Janáčkovy opery. Podstavec k soše, jejímž autorem byl Karel Vávra (1914–1982), tvořil bludný balvan.

Nynější socha je již v pořadí třetí podobou tohoto pomníku. První byla v Hukvaldech pouhé 2 měsíce a pak byla odcizena. Další socha byla na tomto místě instalována v roce 1962. K její krádeži došlo v roce 2015. V současné době je zde umístěna plastika, vytvořená sochařem Adamem Krhánkem podle dobových fotografií.

Ke složení opery Liška Bystrouška, která se v Hukvaldech poprvé hrála v roce 1959, údajně inspirovala Janáčka jeho hospodyně Marie Stejskalová. Milostpane, oni přece tak dobře znají, co si zvířátka povídají, pořád ty hlasy ptáků zapisujou – z toho by byla, panečku, opera!

Janáček si prý pak chodil intenzivně poslouchat, pozorovat a zapisovat zvířata do Lužánek, v Hukvaldech zase pozoroval liščí doupě.

TRKANOVÁ, Marie a Marie STEJSKALOVÁ. U Janáčků: podle vyprávění Marie Stejskalové. 2. vyd. Praha: Panton, 1964, s. 99.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu