Obora Leoše Janáčka

Hukvaldská obora, další místo Janáčkovy inspirace

Leoš Janáček miloval oboru v Hukvaldech, pod jejíž hlavní branou se nachází jeho rodný dům.

Jedna z nejstarších obor u nás byla založena již v průběhu 16. století. Nejprve se zde proháněli jeleni. V 18. století přibyli daňci a mufloni. Jistou dobu zde byl chován jelínek sika a před 2 staletími i černá zvěř, která zde byla chována z ryze praktických důvodů. Byla součástí arcibiskupské kuchyně v Olomouci a v Kroměříži.

Největší rozkvět zažila obora mezi 2 válkami. Za života skladatele se zde prohánělo více než 500 kusů zvěře (a Janáček se netajil tím, že miluje dančí). Založeny zde byly i chovné rybníčky a líheň pstruhů. Ohradní zeď se povětšinou zachovala, pouze místy je doplněna dřevěným, či drátěným plotem. Vstup do obory tvoří architektonicky cenná kamenná brána s litinovou mříží a výrazným arcibiskupským erbem.

web: https://www.ic-hukvaldy.cz/tipy-na-vylety/item/13-obora

Obora je přístupná návštěvníkům v těchto hodinách:
duben – květen 7:30 - 19:30
červen – srpen 7:30 - 20:30
září – říjen 7:30 - 18:30
listopad- březen 7:30 - 17:00

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu