Židle v Památníku Leoše Janáčka v Hukvaldech

Židle 

Janáček koupil židle, které stojí u stolu v salonu, od starožitníka Davida Stössla, manžela své múzy Kamily.

Skladatel se s touto rodinou seznámil v roce 1917 na svém ozdravném pobytu v Luhačovicích. Následně je představil i své ženě Zdence. O původnosti židlí svědčí i to, že jsou zachyceny i na několika dobových fotografiích, vzniklých za skladatelova života.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu