Lavor se džbánem v Památníku Leoše Janáčka v Hukvaldech

Lavor

Kdo by předpokládal, že Leoš Janáček měl ve svém hukvaldském domě koupelnu, byl by zklamán.

I když došlo k přístavbě domu o jedno patro v roce 1928 a finanční prostředky skladatel bezesporu měl, koupelna ani toaleta v domě vybudovány nebyly. On i jeho blízcí si museli vystačit s pouhým lavorem a džbánem

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu