Gregor Johann Mendel

Osobnosti spojené s Leošem Janáčkem 1822–1884

Opat, přírodovědec, meteorolog, včelař

Leoš Janáček byl ve fundaci augustiniánského kláštera ve Starém Brně zpěvákem na kůru. Od roku 1868 byl zdejším opatem Gregor Johann Mendel.

Když začátkem roku 1884 zemřel, Leoš Janáček za něj za něj dirigoval v bazilice Nanebevzetí Panny Marie Rekviem skladatele Pavla Křížkovského. Janáčkův učitel Pavel Křížkovský se tohoto pohřebního obřadu již nezúčastnil, protože byl po mrtvici a půl druhého roku po Mendlovi zemřel.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu