Busta Františka Palackého

Busta Františka Palackého od Jindřicha Wielguse

3D model: Palacký

Busty významných a slavných osobností jsou uměleckým sochařským žánrem již po několik tisíciletí. Busta Františka Palackého jako nejvýznamnějšího studenta vzdělávacího ústavu Filantropinum je součástí stálé expozice kunínského zámku.

Autorem tohoto portrétu je sochař Jindřich Wielgus. Jedná se o sádrový odlitek, jehož jiná verze se nachází i ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě. Další exteriérové sochařské podobizny Palackého byly vytvořeny např. Josefem Wagnerem jako zakázka pro Národní sad ve Štramberku nebo Vincencem Havlem pro Fulnek.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu