Posmrtná maska a odlitek ruky Františka Palackého

Posmrtná maska a odlitek ruky Františka Palackého v  Památníku Františka Palackého v Hodslavicích

V 19. století bylo zvykem, že záhy po skonu významné osobnosti byl k úmrtnímu loži přizván významný sochař, který zachytil nebožtíkovu tvář a v některých případech i ruku se zápěstím.

Tento záznam rysů zemřelé osoby nahrazoval fotografii a sloužil jako podklad pro tvorbu pozdějších portrétů a soch. Sochařem, který zachytil posmrtnou podobu Františka Palackého, byl v té době již slavný Josef Václav Myslbek. Odlitky z konce 19. století, které jsou darem Občanské záložny v Karlíně, jsou vystaveny v rodném domě Františka Palackého v Hodslavicích.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu