Dům Albína Poláška na náměstí č. p. 19

Dům na frenštátském náměstí, ve kterém bydlel Albín Polášek

Do domu č. p. 19 se rodina Albína Poláška přestěhovala, když mu bylo 5 let. Poláškovi zde provozovali obchod se smíšeným zbožím a zájezdní hostinec.

Po otcově smrti byly do chodu domácnosti a podnikání velkou měrou zapojeny i děti. Albín jako nejmladší syn společně s benjamínkem rodiny, sestrou Annou, často matce pomáhal v hostinci. V této době již obchod neprovozovali.

Petronila Polášková, sochařova matka, požádala v roce 1902 o stavební úpravy domu, kterými bylo zastavěno původní podloubí. Když se Albín Polášek vracel z Ameriky domů, vždy spal v tomto domě. Od roku 1906 jej vlastnil jeho bratr Rudolf, který zde měl svoje zámečnictví.

Dům, v němž na frenštátském náměstí Albín Polášek se svou rodinou žil, zde stojí dodnes.

Na osobnost sochaře upozorňuje pamětní deska, vytvořená v roce 1994 sochařem Zdeňkem Jalůvkou.  Ve Frenštátě pod Radhoštěm se nachází více podobizen sochaře Poláška – v expozici místního muzea se nalézá bronzová plaketa z roku 1977 a medaile s Poláškovou podobiznou z roku 1997, jejichž autorem je Lumír Šindelář.

Další Poláškova busta, od ostravského sochaře Jiřího Myszaka, je umístěna v ulici Podříčí. Její bronzový odlitek z roku 1979 se nachází i v prostorách lapidária Městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm a sádrový model ve sbírkách frenštátského muzea.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu