Eduard Šebela

Osobnosti spojené s Františkem Jurečkem 1878–1952

Sběratel umění, předseda Spolku pro výstavbu a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě

Předsedou Spolku pro výstavbu a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě byl zvolen generální ředitel Vítkovických kamenouhelných dolů Eduard Šebela.

Byl rovněž sběratelem umění, který věnoval několik děl ze své sbírky ještě za svého života Domu umění. Při jeho otevření 13. května 1926 nechal uctít památku Františka Jurečka minutou ticha.

V období druhé světové války hrozilo, že Jurečkova sbírka bude zabavena Němci. Šebela spolu se Sprušilem nechali ukrýt nejvýznamnější díla na neznámém místě v Kunčicích pod Ondřejníkem. Sám Eduard Šebela zde žil v nucené izolaci poté, co byl Němci zbaven pracovních a společenských funkcí. V roce 1952 zemřel zadlužený ve svém domě, kam byla po roce 1948 nastěhována část místní osmileté střední školy. Pohřeb jedné z osobností, která se zasloužila o rozvoj regionu, byl záměrně utajen.

Zpět v příběhu