František Jureček

1868–1925

Stavitel, který přispěl k tomu, že se Ostrava začátkem 20. století vyšvihla do role města, které šlapalo na paty Praze. Sběratel, jenž shromáždil pozoruhodnou sbírku umění. Muž, který si přál, aby bankéři investovali do umění a školáci chodili na výstavy. František Jureček.

Při pohledu na portrét muže středního věku by asi málokoho napadlo, kolik toho nenápadný ostravský stavitel a sběratel František Jureček stihl za svůj život vykonat. Společné návštěvy Moderní galerie v Praze s přítelem Aloisem Sprušilem jej inspirovaly k myšlence, že Ostrava potřebuje mít rovněž podobnou moderní instituci. Přál si, aby město mělo vystavenou stálou uměleckou sbírku, která bude sloužit všem, včetně školních dětí. Splnění svého snu se František Jureček o pouhého půl roku nedožil. Před otevřením Domu umění pro veřejnost zemřel na infarkt.

Díky jeho aktivitám se však Ostrava stala atraktivním městem pro umělce, jako byl Jan Zrzavý, Václav Špála, Jan Bauch nebo Rudolf Kremlička. Do umění začali investovat a začali jej podporovat nejenom bohatí představitelé bankovních ústavů, ale i učitelé. Meziválečná prosperita města, stavební boom a vznik nové republiky sebou přinesly i občanský patriotismus, vysokou míru demokratické odpovědnosti a filantropii.

František Jureček je dokázal zhmotnit v galerii, která obstojí i takřka po 100 letech od svého založení. Jen na vystavení své stálé sbírky, jejímž základem je sbírka Františka Jurečka, stále marně čeká…

František Jureček, sběratel

František Jureček měl tu čest, že jej portrétoval sám Max Švabinský (1873–1962). Stalo se tak v roce 1919, tedy v době, kdy o existenci Domu umění v Ostravě ještě nebylo vůbec uvažováno.

František Jureček jezdil pravidelně do Prahy za účelem návštěv výstav a nákupu nových uměleckých děl a při jedné takové příležitosti se setkal osobně i s již slavným Maxem Švabinským. Dohoda mezi umělcem a portrétovaným proběhla pravděpodobně snadno a za pár týdnů byla tato nádherná kresba hotova. Nachází se ve fondu nynější Galerie výtvarného umění v Ostravě pod inv. č. Gr 47.

František Jureček, stavitel

Součástí Jurečkovy sbírky byla i mramorová busta tohoto mecenáše, jejímž autorem byl sochař, řezbář a grafik František Josef Žák (1886–1952). Dílo vzniklo 3 roky před Jurečkovou smrtí, v roce 1922. Portrétovaný je zde představen jako stavitel s atributy své profese (příložník a kružítko).

Autor busty je v Jurečkově sbírce zastoupen ještě jednou realizací, tematicky čerpající z hornického prostředí s názvem Nad sesutou šachtou. Jako stavitel František Jureček realizoval v Ostravě celou řadu staveb, které přispěly k tomu, že se Ostrava v prvních dvou desetiletích 20. století vyšvihla na pozici nového dominantního průmyslového a společenského centra. Jednalo se zejména o budovy Občanské záložny, Reálného gymnázia a kláštera Milosrdných sester III. řádu sv. Františka.

Portrétní busta Františka Jurečka s urnou

V jednom ze dvou sálů prvního patra Domu umění, v němž byla trvale vystavena kolekce děl patřících původně do majetku stavitele Františka Jurečka, byla umístěna jeho portrétní busta s urnou.

Není známo, proč zde pietní koutek nevznikl hned po otevření Domu umění v roce 1926, kdy již byl Jureček po smrti, ale až o 6 let později v roce 1932. Dle archivních zpráv Jurečkovy ostatky byly hned po zpopelnění odneseny do Domu umění.

Portrét Františka Jurečka od Františka Ondrúška

V roce 1923 se nechal František Jureček portrétovat od svého jmenovce, malíře, rodáka s Bystřice pod Hostýnem, Františka Ondrúška (1861–1932).

Tato olejomalba zachycuje ostravského stavitele jako sběratele a znalce umění, listujícího odbornými katalogy. Malíř také zachytil v zadním plánu obrazu část Jurečkovy sbírky na stěně stavitelovy pracovny. Oficiálně toto dílo nebylo zahrnuto do původní Jurečkovy sbírky, do fondu Galerie výtvarného umění v Ostravě se dostalo až dodatečně. Jureček ale Ondruškovu práci obdivoval, ve své sbírce měl podobiznu malíře a zakladatele Valašského muzea v přírodě Bohumíra Jaroňka od tohoto umělce.

osobnosti ikona Osobnosti

Rodina Františka Jurečka

Rodina Františka Jurečka

František Jureček starší

Otec Františka Jurečka, stavitel a spolumajitel parní cihelny


Rodina Františka Jurečka

Marie Jurečková, rozená Ježková

Matka Františka Jurečka


Rodina Františka Jurečka

Ludmila Jurečková, provdaná Bémová

Sestra Františka Jurečka


Rodina Františka Jurečka

Otokar (Otakar) Bém

Společník stavební firmy a manžel sestry Františka Jurečka Ludmily


Osobnosti spojené s Františkem Jurečkem

Osobnosti spojené s Františkem Jurečkem

Alois Sprušil

Soudní úředník, spolupracovník a opatrovník odkazu Františka


Osobnosti spojené s Františkem Jurečkem

Jan Prokeš

Politik, první starosta Moravské Ostravy po roce 1918, podporovatel výstavby Domu umění


Osobnosti spojené s Františkem Jurečkem

Eduard Šebela

Sběratel umění, předseda Spolku pro výstavbu a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě


místa ikona Místa

Dům umění v Ostravě

Ostravský Dům umění, založený v roce 1926.


Národní dům postavený otcem Františka Jurečka

Místo české kultury v Ostravě


Dům Františka Jurečka na Nádražní ulici v Ostravě

Dům, kde Fr. Jureček žil téměř celý život


Budova českého reálného gymnázia

Budova českého reálného gymnázia v Ostravě, dílo Františka Jurečka a Otakara Béma


Budova moravsko-ostravské Občanské záložny

Budova Občanské záložny v Moravské Ostravě, dílo Františka Jurečka a Otakara Béma


Klášter Milosrdných sester III. řádu sv. Františka

Klášter Milosrdných sester III. řádu sv. Františka, dílo Františka Jurečka a Otakara Béma


Budova Živnobanky na Nádražní ulici

Ve své době největší banka v Ostravě


Kavárna Orient na Nádražní ulici

Oblíbené místo Františka Jurečka


Ostravské krematorium

První krematorium na Moravě, významná stavba Vlastislava Hofmana


Kunčice pod Ondřejníkem

Letní sídlo rodiny Jurečků v Kunčicích pod Ondřejníkem


Pokračovat v příběhu