Katalog k Jurečkově sbírce

Katalog k Jurečkově sbírce vydaný u příležitosti otevření Domu umění

Katalog, popisující uměleckou sbírku sběratele Františka Jurečka, vyšel v početném nákladu u příležitosti otevření Domu umění v Moravské Ostravě v květnu roku 1926.

 Katalog obsahoval základní informace o výstavbě Domu umění a soupis všech 122 děl, které sběratel daroval Spolku Domu umění. Tiskovina, jejímž autorem byl Alois Sprušil, je doplněna o životopisné údaje, týkající se autorů jednotlivých uměleckých děl.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu