Pamětní deska věnovaná Františku Jurečkovi a Aloisi Sprušilovi

Pamětní deska věnovaná Františku Jurečkovi a Aloisi Sprušilovi 

Jména stavitele Františka Jurečka a jeho přítele, správce sbírek Aloise Sprušila, jsou dnes v budově Galerie výtvarného umění v Ostravě, původním Domě umění, připomínána formou pamětní desky na schodišti vstupního foyeru.

Zpět v příběhu