Jurečkem vlastnoručně sepsaný soupis děl

Jurečkem vlastnoručně sepsaný soupis děl, nacházejících se v jeho sbírce

V archivu Galerie výtvarného umění v Ostravě se dochoval vzácný dokument.

Františkem Jurečkem vlastnoručně napsaný soupis děl, které následně ve své závěti roku 1925 věnoval Spolku Domu umění. Jednalo se o zcela ojedinělý projev mecenášství, který neměl napříč naší republikou obdoby a již nikdy nebyl na území Ostravy v takové míře zopakován.

Pokračovat v příběhu