Budova moravsko-ostravské Občanské záložny

Budova Občanské záložny v Moravské Ostravě, dílo Františka Jurečka a Otakara Béma

Uzavření nabídek na realizaci stavby Občanské záložny se odehrálo koncem dubna 1902. Ze 4 zájemců byla nakonec vybrána firma Fr. Jurečka a O. Béma, která předložila nejnižší nabídku, nedosahující ani částky 70 000 korun.

Otakar Bém byl nejenom stavitel, ale i architekt. Byl žákem vídeňské školy Otto Wagnera. Rodinná firma tudíž byla schopna dodavatelsky zajistit celou stavbu. Budova měla být dokončena k poslednímu dni roku 1902. Její realizace se však protáhla a veřejnosti začala sloužit až o rok později. Podle dobových zpráv se jednalo o největší záložnu na Ostravsku a ve Slezsku. Měla otevřeno i v neděli dopoledne. Pravděpodobně to souviselo s její blízkostí od nedalekého kostela Božího Spasitele, kam lidé chodili na nedělní mši.

Občanská záložna byla vystavena firmou František Jureček a Otokar Bém v letech 19021903 v těsné blízkosti Národního domu. Jedná se o historizující budovu s neorenesančními prvky, která velkou měrou zasáhla do stavebního rozvoje nynější ulice Čs. legií. V současné době tato budova slouží potřebám Divadla Jiřího Myrona

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu