Klášter Milosrdných sester III. řádu sv. Františka

Klášter Milosrdných sester III. řádu sv. Františka, dílo Františka Jurečka a Otakara Béma

Klášter Milosrdných sester III. řádu sv. Františka realizovala stavební firma Františka Jurečka. Budova byla vystavěna pro Kongregaci Milosrdných sester, která se věnovala službě nemocným v rodinách a nemocnicích.

Devadesát řádových sester bylo zaměstnáno v nemocnici na Fifejdách a staralo se o především o nevyléčitelné pacienty. Sestry se také staraly o vzdělávání dívek z chudých, převážně hornických rodin, a vařily pro potřebné více než 100 obědů denně.

Řád přišel o část budovy v roce 1945, kdy se do budovy nastěhoval rektorát Vysoké školy Báňské. Další, už definitivní, vystěhování přišlo o 5 let později, kdy byly řeholnice odvezeny do internačních klášterů. Krásu původní stavby budovy kláštera připomíná v dnešní době již pouze kazetový strop ve druhém patře budovy a částečně nástěnná malba Jana Obšila z 30. let minulého století s postavou Krista, která byla dominantou klášterní kaple.

Budova kláštera Milosrdných sester III. řádu sv. Františka byla vystavěna firmou Františka Jurečka a Otokara Béma v historizujícím slohu v roce 1900. Svému účelu sloužila až do roku 1950, kdy musel řád Ostravu opustit. V roce 1930, po smrti Františka Jurečka, dělala úpravy na fasádě v puristickém stylu ostravská firma bratří Špačků. Dnes objekt slouží jako sídlo Rektorátu Ostravské univerzity.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu