Budova českého reálného gymnázia

Budova českého reálného gymnázia v Ostravě, dílo Františka Jurečka a Otakara Béma

Dne 14. 3 1898 byl položen základní kámen k budově ostravského reálného gymnázia, jejímž stavitelem se stal František Jureček společně s Otokarem Bémem.

Stavba byla dokončena za pouhých 6 měsíců. V říjnu 1898 byla předána veřejnosti při slavnostním aktu, narušeném tragickým skonem rakouské císařovny Sisy. Jednalo se o první české gymnázium na území města. V této budově byl následně v roce 1923 ustanoven Spolek pro výstavbu a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě, budoucí Spolek Domu umění, jehož členem byl František Jureček. Jednatelem spolku se stal gymnaziální profesor Rudolf Tlapák.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu