Parte Františka Jurečka

Smuteční oznámení

V prvních říjnových dnech roku 1925 bylo v ostravském regionálním tisku uveřejněno smuteční parte informující o skonu stavitele Františka Jurečka.

Za jeho náhlou smrtí stál srdeční infarkt. Z textu je patrné, že smuteční pohřeb byl vypraven z nemocniční kaple. Stavba Domu umění patrně ještě nebyla v takovém stavu dokončovacích prací, aby se zahájení obřadu konalo zde, i když by si to hlavní a všeobecně uznávaný donátor zcela jistě zasloužil. 

Zpět v příběhu