Ostravské krematorium

První krematorium na Moravě, významná stavba Vlastislava Hofmana

Dne 1. února. 1925 se Ostrava stala historicky prvním městem na Moravě, které mělo vlastní krematorium.

Není známo, zda se František Jureček zúčastnil slavnostního předání nově postavené budovy ostravského krematoria veřejnosti. Je to pravděpodobné, neboť se tohoto slavnostního aktu zúčastnili pouze zvaní významní obyvatelé Ostravy, mezi něž patřil, a dále členové různých úřadů, spolků a korporací.

Autorem této výjimečné stavby s kubizujícími prvky byl architekt Vlastislav Hofman. František Jureček se bohužel ještě v témže roce stal jedním z prvních několika desítek zemřelých, kteří zde byli nově pohřbeni žehem. Dle dochovaných archivních zpráv se tak stalo na výslovné přání členů jeho rodiny.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu