Eduard Veith

Osobnosti spojené s Augustinem Hückelem 1858–1925

Eduard Veith, malíř

Novojičínský rodák Eduard Veith se narodil do rodiny malíře pokojů a tomuto řemeslu se i sám vyučil. Následně se zapsal na studia na škole uměleckých řemesel ve Vídni. 

Postupem let získával čím dál více prestižní zakázky, jako např. výmalbu vídeňské opery, Hofburgu nebo stropní výzdobu tehdejšího Německého městského divadla v Ostravě. Rodiny bratří Hückelů mu zadaly výzdobu svých vil v Novém Jičíně. Na nedokončeném autoportrétu se zachytil s paletou v ruce nejspíše ve svém ateliéru.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu