Augustin Hückel

1838–1917

Augustin Hückel byl nejvýznamnější představitel vůdčí kloboučnické firmy celého Rakousko-Uherska. Známý průmyslník, c. k. vyšší inženýr, komunální politik, architekt, mecenáš umění, cestovatel a čestný občan města Nový Jičín.

Augustin Hückel byl jedním z nejvýznamnějších představitelů továrny Johann Hückel´s Söhne. Jeho předkové byli s historií a rozvojem města Nový Jičín spojeni více než 200 let. Augustin Hückel, nejstarší syn zakladatele kloboučnického impéria Johanna Albrechta, byl významný průmyslník, komunální politik, architekt a cestovatel.

Pocházel ze soudržné rodiny, schopné po řadu generací udržovat dohody v majetkových vztazích. Jako všichni Hückelové byl podnikatelsky, obchodně a diplomaticky nesmírně schopný. Měl titul c. k. vyšší inženýr a podílel se na realizaci staveb. Mimo své dva bratry Johanna Franze a Karla Franze, s nimiž rozvíjel továrnu svého otce, měl ještě 6 sester. Jejich rodinný podnik se stal vůdčí kloboučnickou firmou celé habsburské monarchie. Manželkou Augustina se stala Angela, rozená Hosch. Manželé spolu měli 4 děti, z nichž se nejvíce proslavil nejmladší syn, vášnivý automobilový závodník Friedrich Hückel.

Augustin Hückel byl příslušníkem dobové elity, podílel se na sociálním a kulturním životě města. Jeho rodina předstihla koncepcí promyšlené péče o vlastní zaměstnance daleko známějšího Tomáše Baťu ve Zlíně. Vášeň pro techniku, vynálezy a inovace se dědila v rodině po generace. Není divu, že Augustinův syn Friedrich se stal nakonec automobilovým konstruktérem i úspěšným závodníkem a vnuk Hugo se podílel na startu první rakety se spalovacím pohonem v Evropě.

Augustin Hückel získal Rakouský císařský řád železné koruny za položení základů rakouského kloboučnického průmyslu. Jeho odkazem je dnešní továrna Tonak, v současnosti největší světový výrobce srstěných, plstěných polotovarů a klobouků na světě. Augustin Hückel byl také mecenášem umění a za svůj život shromáždil velké množství uměleckých sbírek. Část věnoval Městskému muzeu v Novém Jičíně. Roku 1910 byl jmenován čestným občanem tohoto města.

osobnosti ikona Osobnosti

Rodina Augustina Hückela

Rodina Augustina Hückela

Johann Nepomuk Hückel

Zakladatel kloboučnické dynastie Hückelů.


Rodina Augustina Hückela

Johann Albrecht Hückel

Otec Augustina Hückela


Rodina Augustina Hückela

Johan Franz Hückel

Johan Franz Hückel bratr Augustina Hückela


Rodina Augustina Hückela

Karl Franz Hückel

Karl Franz Hückel, nejmladší bratr Augustina Hückela


Rodina Augustina Hückela

Angela Hückel, rozená Hosch

Manželka Augustina Hückela


Rodina Augustina Hückela

Friedrich Paul Hückel

Friedrich Paul Hückel – automobilový závodník, konstruktér, syn Augustina Hückela


Rodina Augustina Hückela

Hugo Augustin Theodor Hückel

vynálezce a průkopník letů do vesmíru, vnuk Augustina Hückela


Osobnosti spojené s Augustinem Hückelem

Osobnosti spojené s Augustinem Hückelem

Otto Thienemann

architekt vil Augustina a Johana Hückela v Novém Jičíně


Osobnosti spojené s Augustinem Hückelem

Eduard Veith

Eduard Veith, malíř


místa ikona Místa

Vily rodiny Hückel v Novém Jičíně

Rodinnou vilu č. p. 857 patřící rodině Augustina Hückela postavil přední vídeňský architekt Otto Thienemann. Obrazová výzdoba vily byla zadána v roce 1882 vynikajícímu vídeňskému malíři a novojičínskému rodákovi Eduardovi Veithovi.


Ředitelská budova v areálu továrny Johann Hückel´s Söhne

Ředitelská budova v areálu nynější firmy TONAK


kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně, místo křtů, svateb a pohřbů rodiny Hückelů


továrna Johann Hückel´s Söhne

Království klobouků


Hrobka rodiny Hückelů

Hrobka rodiny Hückelů na městském hřbitově v Novém Jičíně


Žerotínský zámek

Expozice klobouků ze sbírky firmy Tonak / dříve Hutfabrik Johann Hückel´s Söhne


Pokračovat v příběhu