Angela Hückel, rozená Hosch

Rodina Augustina Hückela 1848–1914

Manželka Augustina Hückela

Manželka Augustina Hückela se narodila jako Angela Aloyisia Augusta Hosch do rodiny statkáře v Haliči. Její matka zemřela, když jí byly 4 roky. Angela poté vyrůstala v rodině svého dědečka Augustina Döppera, který byl majitelem prosperující vlnařské továrny v Novém Jičíně.

Za svého manžela Augustina se vdala ve 21 letech. Postupně se stala matkou 4 dětí. Stejně jako ostatní rodinní příslušníci se významně věnovala charitativní činnosti. Zemřela na počátku první světové války v Karlových Varech. Její ostatky mohly být odtud převezeny a pohřbeny v Novém Jičíně až po 3 letech.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu