Karl Franz Hückel

Rodina Augustina Hückela 1850–1919

Karl Franz Hückel, nejmladší bratr Augustina Hückela

Karl Franz Hückel byl nejmladším z trojice bratrů, s nimiž od roku 1868 řídil kloboučnickou továrnu.

V mládí studoval na nižší reálce v Novém Jičíně a následně na vyšší reálce v Opavě. V období kolem roku 1876 pobýval delší dobu v USA, kde studoval techniku a organizaci provozu místních kloboučnických firem. Zároveň navštívil mnoho dalších kloboučnických provozoven v Anglii, Francii, Belgii a Německu a nové poznatky přenesl do výroby vlastní firmy. V Novém Jičíně působil jako donátor humanitárních institucí, podporoval mladé malíře a sochaře. Dne 14. 1. 1910 byl Karl Hückel, továrník v Novém Jičíně, jmenován čestným občanem města Nového Jičína.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu