Johan Franz Hückel

Rodina Augustina Hückela 1843–1917

Johan Franz Hückel bratr Augustina Hückela

Johan Franz Hückel byl mladším bratrem Augustina a spoluvlastníkem kloboučnické firmy v Novém Jičíně.

V roce 1872 se oženil s Franziskou (Fanny), rozenou Schustala, dcerou zakladatele kopřivnické automobilky Ignáce Schustaly. Manželé spolu měli 8 dětí. Johan Franz byl rovněž majitelem druhé vily bratří Hückelových, postavené architektem Otto Thienemannem. V roce 1910 byl jmenován čestným občanem města Nový Jičín.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu