Propagační katalog firmy J. Hückel's Söhne

Propagační katalog firmy J. Hückel's Söhne

Areál kloboučnické firmy J. Hückel's Söhne, který měnil svou podobu v průběhu celé existence, bylo nutno propagovat.

Postupem let vznikala celá řada reklamních materiálů v několika jazykových mutacích, která měla potenciální odběratele informovat. Nové přístavby továrenského komplexu z roku 1874 učinily z kloboučnické firmy Hückel podnik světového formátu. Téhož roku byl dovezen nový parní stroj z Brna o výkonu 16 koňských sil, který ve městě vzbudil nebývalou pozornost.

 

V roce 1890 bylo při východní části továrny vystavěno nádraží, které se stalo základním pilířem dalšího rozvoje kloboučnické produkce. Nejen pro vývoz finálních produktů, ale také surovin pro jejich výrobu a zvláště pak uhlí pro pohon parních strojů. V roce 1939 byla dostavěna dodnes typická věžovitá stavba s vodojemem při vstupní části areálu. V roce 1940 byly při továrně vybudovány závodní kuchyně a mateřská školka.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu