Ředitelská budova v areálu továrny Johann Hückel´s Söhne

Ředitelská budova v areálu nynější firmy TONAK

Augustin Hückel se do ředitelské vily továrny Johann Hückel´s Söhne nastěhoval po svatbě se svou ženou Angelou.

Do nově postavené vily v těsném sousedství dnešní Revoluční ulice se rodina přestěhovala až o 13 let později v roce 1882. To již měli 3 děti, Stefanii, Huga a Augustina. Poté, co se odstěhovali oba bratři, zde měl svůj byt jejich nejmladší sourozenec Karl. Dnes je tato budova součástí areálu firmy Tonak. Z původního mobiliáře se bohužel nic nedochovalo a pro vilu se hledá se nové využití.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu