Hrobka rodiny Hückelů

Hrobka rodiny Hückelů na městském hřbitově v Novém Jičíně

Když žena Augustina Hückela Angela nečekaně zemřela při svém lázeňském pobytu v Karlových Varech v roce 1914, nastal vlivem začínající první světové války takový zmatek, že její ostatky mohly být převezeny do Nového Jičína až o 3 roky později. V roce 1917 zemřel i její manžel Augustin. Návratu ostatků své ženy domů se již nedočkal. Ve stejném roce zemřel i Augustinův bratr Johann Franz. Ten je však společně se svou ženou pohřben na jiném místě hřbitova.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu