Johann Nepomuk Hückel

Rodina Augustina Hückela 1779–1835

Zakladatel kloboučnické dynastie Hückelů.

Vznik kloboučnické dynastie Hückelů se datuje do roku 1638, kdy se tovaryš Gottfried Hückel usadil ve Fulneku na Moravě.

Prvním členem rodiny, který pak po více než 150 letech přesídlil do Nového Jičína, byl Johann Nepomuk Hückel. Ten ve městě založil vlastní výrobnu klobouků. Rok 1799, kdy byl přijat do novojičínského cechu kloboučníků, je považován za datum vzniku rodinné kloboučnické manufaktury.

Další generace Hückelů postupně sloučily kloboučnické dílny a zavedly první mechanickou výrobu klobouků v Rakousko-Uherské monarchii. V roce 1867 byla na rozsáhlých pozemcích za městem postavena továrna Hückel´s Sohne, která již na svém počátku zaměstnávala na 300 dělníků s obratem výroby až 1 800 klobouků denně.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu