Vily rodiny Hückel v Novém Jičíně

Rodinnou vilu č. p. 857 patřící rodině Augustina Hückela postavil přední vídeňský architekt Otto Thienemann. Obrazová výzdoba vily byla zadána v roce 1882 vynikajícímu vídeňskému malíři a novojičínskému rodákovi Eduardovi Veithovi.

Vily bratří Hückelů představovaly nejlepší tehdejší standard pohodlí a luxusu. Nejreprezentativnější místností vily Augustina Hückela byla jídelna, zařízená novorenesančním nábytkem, kterou dekorovala výzdoba. Při dostavění vily zde byly 2 byty. V jednom bydlela rodina Augustina Hückela s dětmi a sdílel ho s nimi i personál – 5 služebných, pokojské, kuchařky, služky a vozka s rodinou.

Druhý byt využíval zahradník se svou rodinou, jeho pomocník, děvečka a 3 nádeníci. Podle údajů z roku 1890 v této vile žilo 24 osob, z nichž 18 patřilo ke služebnictvu. Hückelové byli první rodinou v Novém Jičíně, která vlastnila automobil. O 20 let později, kdy Augustinovy děti měly již samostatné domácnosti, zůstal počet personálu téměř stejný, pouze vozku vystřídal řidič osobního automobilu. Akce na záchranu vil s krásnou výzdobou Eduarda Veitha má své vlastní webové stránky https://www.novyjicin.cz/huckelovyvily/

Výzdoba vil bratří Hückelů, Eduard Veith: Děvče s pohárem

Obrazová výzdoba vily, v níž žila rodina Augustina Hückela, byla zadána v roce 1882 vynikajícímu vídeňskému malíři a novojičínskému rodákovi Eduardovi Veithovi.

Nejreprezentativnější místností vily byla jídelna, zařízená novorenesančním nábytkem, kterou dekorovala jeho výzdoba.

Součástí zakázky pro malíře byly kromě nástěnných obrazů i stropní výjevy Alegorie lovu a Alegorie podzimu, které se v interiéru dochovaly dodnes, byť již ve značně poškozeném stavu. Obrazy, nyní nazvané jako Kuchtík s bábovkou, Kuchtík s pečenou husou, Děvče se zeleninou a Děvče s pohárem, jsou součástí sbírek Muzea Novojičínska.

Výzdoba vil bratří Hückelů, Eduard Veith: Dvě děti v bílých šatech

Obraz dvou malých dívek v bílých šatech od Eduarda Veitha byl zřejmě součástí výzdoby jedné z vil bratří Hückelů.

Pokud by to byla vila Augustina Hückela, mohlo by jít o jeho vnučky Helenu a Johannu. Obě vnučky byly dětmi jeho dcery Stefanie, narodily se rok po sobě.

Noblesu výjevu doplňuje i nádherný historizující rám, zdobený množstvím ornamentálních prvků. Obraz se nachází ve stálé expozici Muzea Novojičínska. Malíře pojil s rodinou Hückelů dlouhodobý vztah. Ještě v roce 1921, kdy navštívil se svou ženou Jičín, se zapsal do pamětní knihy v jejich továrně.

Výzdoba vil bratří Hückelů,  Eduard Veith: Výjev z pohádky, Sudba mezi dobrem a zlem

Rodina Hückelů si většinu osobních věcí odvezla před koncem druhé světové války do Německa, kam se přestěhovala. Zmapování jejich osobní historie a jejich životního stylu je tudíž poměrně nesnadné.

O alegorickém obraze Eduarda Veitha Výjev z pohádky nevíme více než to, že byl namalován v Paříži. Dá se předpokládat, že visel ve štukovém rámu na schodišti vily Augustina Hückela, který umění miloval a dílem malíře se rád obklopoval.

V současné době při přípravě sanačních opatření proti dřevomorce a zásahu do dřevěného obložení jídelny vily továrníka Augustina Hückela byla provedena sondáž kazetového stropu. Ta objevila další partie maleb na omítce, které souvisejí s původní výzdobou nejkrásnějšího interiéru vily. Odkrytí části dřevěného deštění odhalilo podle odborného vyjádření rostlinné a zoomorfní motivy i nápisové části.

Výzdoba vil bratří Hückelů,Pavle „Paja“ Jovanović: Portrét Augustina Hückela

Portrét Augustina Hückela byl namalován v roce 1914 srbským malířem Pavle Jovanovićem.

Na pozadí obrazu je vidět na zdi visící malá podobizna jeho ženy Angely, která v témže roce zemřela. Díky nápisu na zadní straně obrazu víme, že se jedná o Augustinův portrét ve věku 76 let.

Z tohoto období života pochází další 3 podobizny tohoto továrníka. Jeden z nich, který Muzeum Novojičínska zakoupilo v roce 2015 v Salzburgu, byl pravděpodobně součástí obytných prostor v rodinné vile. Další obraz se nyní nachází v soukromé sbírce poté, co byl prodán v aukci Dorothea.

osobnosti ikona Osobnosti

Augustin Hückel

Augustin Hückel

Augustin Hückel, nejvýznamnější představitel vůdčí kloboučnické firmy celé habsburské monarchie. 


místa ikona Místa

Ředitelská budova v areálu továrny Johann Hückel´s Söhne

Ředitelská budova v areálu nynější firmy TONAK


kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně, místo křtů, svateb a pohřbů rodiny Hückelů


továrna Johann Hückel´s Söhne

Království klobouků


Hrobka rodiny Hückelů

Hrobka rodiny Hückelů na městském hřbitově v Novém Jičíně


Žerotínský zámek

Expozice klobouků ze sbírky firmy Tonak / dříve Hutfabrik Johann Hückel´s Söhne


Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu