Faksimile záznamu o křtu Marie Walburgy

Faksimile záznamu o křtu Marie Walburgy uložená na kunínském zámku

Dle záznamu o křtu se Marie Walburga narodila 22. října 1862 v paláci rodu Sinzendorfů na dnešním Zelném trhu v Brně. 

Jejím otcem byl Franz Xaver, hrabě von Harrach, generál císařské armády, matkou Marie Rebeka von Hohenems. Marie Walburga byla jejich jediným dítětem.

Pokřtěna byla v domácí palácové kapli jako Marie Walburga Josefa Kajetána z Harrach a Hohenemsu. Podle tradice měla být kmotrou hraběnky císařovna Marie Terezie. Záznam v matrice křtu kostela sv. Jakuba však dokládá, že hraběnka dostala své jméno podle jiných kmotrů. Jméno císařovny zde chybí.  Originál matričního záznamu o hraběnčině narození je umístěn v Moravském zemském archivu v Brně. Na zámku v Kuníně je vystavena jeho faksimile.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu