Hasičská zbrojnice v Hynčicích

Hasičská zbrojnice v Hynčicích, vystavěná na náklady G. J. Mendela


Hasičskou zbrojnici, která se nachází v těsné blízkosti jeho rodného statku, dal G. J. Mendel vystavět na své náklady ve výši 3 000 zlatých v roce 1882. V témže roce zafinancoval i nákup hasičské stříkačky, takže činnost místního hasičského sboru mohla být zahájena.

Přítomnost hasičské zbrojnice v Hynčicích byla nutná. Požáry byly v tehdejší době poměrně časté.

V roce 1868, kdy byl Mendel zvolen opatem augustiniánského kláštera ve Starém Brně, v Hynčicích lehlo popelem 12 domů. Pohroma se zřejmě nevyhnula ani jeho rodnému domu. V dopise rodině z tehdejší doby se omlouvá, že nemůže poslat více než 100 zlatých, protože má v tomto roce velké výdaje.

V roce 1902, v den výročí Mendlova narození, byla událost výstavby hasičské zbrojnice připomenuta pamětní deskou. Jednalo se pravděpodobně o první pamětní desku věnovanou osobě G. J. Mendela na světě. Slavnostní proslov v Hynčicích v tento den pronesl Mendelův synovec, Alois Schindler, lékař ze Zlatých Hor, autor jeho prvního životopisu.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu