Kaštan koňský (Jírovec maďal)

Kaštan koňský (Jírovec maďal) – strom vysazený G. J. Mendelem


Kaštan koňský (Jírovec maďal), stojící pod kopcem Veselí v obci Vražné, byl dle ústního tradování vysazený Mendelem a jeho sestrou Terezií kolem roku 1875.

Místo bylo součástí rodinného pozemku u bývalé cesty z Bělotína do Oder. Mendel přivezl semenáček kaštanu z Brna, ze zahrady augustiniánského kláštera sv. Tomáše, kde byl v té době opatem. Dle dendrologického výzkumu byl strom zasazen někdy v rozmezí let 1847–1864. Může být tudíž starší, než se původně předpokládalo.

V současné době je tento strom nádherným solitérem zpříjemňujícím pohled do krajiny. V 80. letech minulého století přijeli do Hynčic dědicové Terezie Schneiderové, Mendelovy sestry, a odvezli si odtud semenáčky tohoto stromu. Jeden z nich nabídli Botanickému institutu univerzity v Heidelbergu. Druhý vysadili v Elsenfeldu. V blízkosti obou kaštanů jsou umístěny tabulky s vysvětlujícím textem, že se jedná o stromy přivezené z Čech na počest světově uznávaného genetika G. J. Mendela.

http://www.casopispoodri.cz/starsicisla/pdf/POODRI%204-2010.pdf

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu