Řád augustiniánů

Osobnosti spojené s Gregorem Johannem Mendelem

Řád augustiniánů

Do Augustiniánského kláštera ve Starém Brně byl Mendel přijat v roce 1843 ve svých 21 letech. Téhož roku přijal řeholní jméno Gregor a od té doby se podepisoval pouze  Gregor Mendel.

V roce 1845 začal studovat na Teologické fakultě v Brně. Tehdejší opat kláštera Cyril František Napp (na fotografii stojí s knihou v ruce nad Mendelem) podporoval jeho zájem o pěstování ovoce a vinařství. Sám byl v této oblasti velmi vzdělaný. Napsal příručku o šlechtění rostlin a byl předsedou Pomologického spolku.

Na kněze byl Mendel vysvěcen v roce 1847 a po více než 20 letech, po smrti Nappa, byl zvolen sám opatem kláštera v roce 1868. Na fotografii pořízené v 60. letech 19. století je Gregor Mendel jako druhý zprava zobrazen s fuchsií v rukou. Je jediným duchovním ve skupině, který drží v ruce květ. Zbývající augustiniáni svůj úřad doplňují zpravidla atributem knih. Motiv květiny se objevuje i v Mendelově opatském znaku.

Osudy Mendela se v brněnském augustiniánském klášteře prolínají s jiným významným rodákem, Leošem Janáčkem, kterého právě Mendel ve své funkci jmenoval ředitelem kúru. Janáček mu za to vzdal hold tím, že na jeho pohřbu v lednu 1884 na opatovu počest dirigoval Rekviem napsané hudebním skladatelem Pavlem Křížkovským.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu