Hrad Sovinec

Sídlil zde seminář Řádu německých rytířů i lesnická škola

Hrad Sovinec (německy Eulenburg) byl postaven na skalním ostrohu v první polovině 14. století pány ze Sovince. V dalších stoletích byl již za jiných majitelů pozdně goticky a renesančně rozšířen. Další jeho přestavby již spadají do doby raného baroka, kdy bylo hlavně doplněno unikátní hradní opevnění. Za okupace byl hrad zkonfiskován nacisty a byl zde umístěn zajatecký tábor pro francouzské důstojníky pod správou speciální jednotky SS. V prvních dnech po osvobození vyhořel. V roce 1964 byl hrad převzat do správy Okresního muzea v Bruntále, který zde začal se stavebními opravami a restaurátorskými pracemi. Nyní je Sovinec ve správě Muzea v Bruntále.

Řád německých rytířů získal Hrad Sovinec v roce 1623. V 19. století se zde usídlil řádový seminář a později lesnická škola (1867–1896).

Za velmistra Evžena Rakouského byl hrad částečně opraven (byla zde zavedena elektrifikace) a objekt začal sloužit jako letní sídlo řádu. Bylo zde umístěno řádové muzeum s převážně vojenskými sbírkami, lapidáriem a knihovnou, která měla téměř 20 000 svazků. Evžen Rakouský měl tento objekt řádu velmi rád. I když žádná ze staveb na severní Moravě nebyla jeho sídlem, jezdil sem na časté inspekce a osobně řídil modernizaci objektů.

Opevnění hradu

Unikátnost hradu Sovinec je dána jeho systémem opevnění. Jedná se o nejrozsáhlejší hradní komplex v okrese Bruntál a současně o nejrozsáhlejší opevnění vybudované za třicetileté války v České republice. Dominantu fortifikace tvoří 20 metrů vysoká válcová věž, tzv. bergfrit, s dřevěným podsebitím a malými okny sloužícími jako střílny. Její základnu tvoří osmiboký plný sokl. Vystavena byla v letech 1329–1332 za pánů ze Sovince, v pozdějších letech byla přestavována.

Fasáda brány hradu

Příkladem renesanční přestavby Sovince je psaníčkové sgrafito nad portálem třetí brány. Jedná se o unikátní výzdobu proškrabávání vrchní, ještě vlhké, omítky do omítky spodní, která má jiný barevný podklad. Výsledkem jsou unikátní dekorační motivy. V tomto případě se jedná o dekor tzv. psaníčkového sgrafita – výzdoba má připomínat motiv obálek dopisů.

Erby na fasádě

Na hradě Sovinci se nachází unikátní erbovní galerie, skládající se z kamenných desek s erby úřadujícího velmistra, řádového místodržícího a domácího komtura.

Galerie jsou umístěny nad první a čtvrtou hradní branou, na budově sedmé hradní brány, na baště zvané Lichtenštejnka a v rytířském sále v patře tzv. Remteru. Na snímku je zachycena erbovní galerie z roku 1642 původně umístěná na osmé hradní bráně, která byla po jejím zboření v roce 1858 přemístěna na budovu sedmé hradní brány v prostoru tzv. horního hradu.

Největší erb nacházející se uprostřed je velmistra Leopolda Viléma Rakouského (1642–1662), erb s křídlem pohledově vpravo patří místodržícímu Augustinovi Osvaldovi von Lichtenstein (164–1653), erb s korunovaným vlkem pohledově vlevo domácímu komturovi Janu Egolfovi von Westernach (1637–1649).

Podzemní chodba hradu

Sovinec byl připraven i na období dlouhodobého obléhání, čehož dokladem je 82 metrů dlouhá podzemní chodba, spojující hrad se vzdálenou předsunutou dělostřeleckou baštou, tzv. Lichtenštejnkou (podle úřadujícího místodržícího Augustina Osvalda z Lichtensteina).

185 centimetrů vysoká a 85 centimetrů široká chodba, ústící do hradního příkopu, byla vybudována horníky v roce 1643. Sloužila ke spojení hradu s předsunutou Lichtenštejnkou a k zásobování vodou díky existenci studny (v samotném areálu hradu zdroj vody nikdy nebyl). Poté byla zavalena přímo obránci, aby švédská vojska nedobyla hrad. Část této chodby byla v nedávné době zpřístupněna veřejnosti.

Kočičí hlava

Dokladem vysoce promyšleného fortifikačního systému Sovince je předsunutá bašta, kterou je vidět z hradeb, jež je nazvaná podle svého specifického tvaru Kočičí hlava.

Toto opevnění, vystavěné Vavřincem Ederem ze Štiavnice (1576–1590) na skalnatém výběžku severně od hradního jádra, umožňovalo s osmibokou bateriovou věží, dnes zachovanou v dolní části zvonice kostela sv. Augustina, chránit přístup ke hradu od severu křížovou a flankovací palbou.

Děla

V rámci stavebních zásahů a modernizací na hradě Sovinci, realizovaných z podnětu arcivévody Evžena Rakouského počátkem 20. století, byl upraven i prostor tzv. horního hradu. Arcivévoda Evžen zde nechal instalovat děla vyřazená v rámci přezbrojování z pevnosti v Terstu.

Rytířský sál

Interiéry hradu Sovince byly v historii několikrát zničeny a většina hradního mobiliáře byla v minulosti rozkradena, či shořela při požáru hradu v květnu 1945.

Nyní je inventář nahrazován novodobými replikami. Nejzdobnější místností hradu je tzv. Rytířský sál, jemuž dominuje krb s erby patřícími místodržícímu, komturovi a velmistrovi Řádu německých rytířů.

Hrad Sovinec

793 51 autopošta Břidličná
sovinec@mubr.cz
tel: 554 219 863 (pokladna)
rezervace zájezdů a větších skupin nutná

Otevírací doba (květen - září)
ÚT–NE 9:00–18:00 hod.

Otevírací doba (říjen - duben)
ÚT–NE 9:00–17:00 hod.

26. – 30. prosinec: denně 9:00–17:00 hod.
Připadá-li na pondělí státní svátek, hrad je veřejnosti otevřený.

Vstupné - Základní okruh

Součástí prohlídky jsou hradní interiéry s památkovými (rytířský sál, kancelář nadlesního, oddychový sál, vinný a jídelní sklep, mučírna,..) a muzejními expozicemi (historie hradu, střelecké terče, zbraně a uniformy, historie lesnické školy, archeologické nálezy na hradě) a také vyhlášené sezónní výstavy.
Doba prohlídky: cca 60 minut

Plné vstupné 120 Kč (od 15 let)
Snížené vstupné 60 Kč (děti 4-14 let, studenti, senioři nad 65 let, ZTP a ZTP/P)
Rodinné vstupné 300 Kč (2 dospělí + 2 až 4 děti do 15 let)
ZDARMA: děti do 3 let a držitelé průkazů AMG, ICOM, ICOMOS, KÚ MSK. Slevy: KČT EUROBEDS, ISIC, ITIC, IYTC.

Vstupné - Dlouhý okruh (tj. základní okruh + vnější opevnění)

Součástí této prohlídky je celý krátký okruh. Prohlídková trasa vede navíc unikátním barokním opevněním hradu, jehož součástí je umělý příkop i 82 metrů dlouhá podzemní chodba, bastiony i parkány a renesanční dlouhá bašta zvaná Kočičí hlava. Prohlídka je fyzicky poměrně náročná a nedoporučujeme ji pro děti do šesti let. Z důvodu bezpečnosti je nutno mít reflexní vestu a ochrannou přilbu (jsou k dispozici na pokladně).
Doba prohlídky: cca 120 minut

Plné vstupné 160 Kč (od 15 let)
Snížené vstupné 80 Kč (děti 4-14 let, studenti, senioři nad 65 let, ZTP a ZTP/P)
Rodinné vstupné 400 Kč (2 dospělí + 2 až 4 děti do 15 let)
ZDARMA: děti do 3 let a držitelé průkazů AMG, ICOM, ICOMOS, KÚ MSK. Slevy: KČT EUROBEDS, ISIC, ITIC, IYTC.

Vstupné - „Pro práčata“

Tato prohlídka je vhodná pro děti do 10 let, jelikož je patřičně přizpůsobena dětským návštěvníkům (méně faktografických údajů, více pověstí, hádanek, možnost interaktivních činností apod.). Trasa odpovídá základnímu okruhu bez mučírny.
Doba prohlídky: cca 40 minut

Plné vstupné 120 Kč (od 15 let)
Snížené vstupné 60 Kč (děti 4-14 let, studenti, senioři nad 65 let, ZTP a ZTP/P)
Rodinné vstupné 300 Kč (2 dospělí + 2 až 4 děti do 15 let)
ZDARMA: děti do 3 let a držitelé průkazů AMG, ICOM, ICOMOS, KÚ MSK. Slevy: KČT EUROBEDS, ISIC, ITIC, IYTC.

Příplatky ke všem okruhům

cizojazyčný výklad: + 100% ke vstupnému
zapůjčení cizojazyčného průvodcovského textu: 10 Kč
fotografování v expozicích: 20 Kč
natáčení videokamerou: 40 Kč

Kulturní akce

Plné vstupné 140 Kč (od 15 let)
Snížené vstupné 80 Kč (děti 4-14 let, studenti, senioři nad 65 let, ZTP a ZTP/P)
Rodinné vstupné 370 Kč (2 dospělí + 2 až 4 děti do 15 let)
ZDARMA: děti do 3 let a držitelé průkazů AMG, ICOM, ICOMOS, KÚ MSK. Slevy: KČT EUROBEDS, ISIC, ITIC, IYTC.

Další zajímavé odkazy:

http://www.jeseniky.net/hrad-sovinec
https://turistickyatlas.cz/vse/misto/6305_hrad-sovinec.html
https://www.mubruntal.cz/tic.asp

Bruntál - pravděpodobně nejstarší město na území České republiky, je poprvé zmiňováno v tzv. Uničovské listině krále Přemysla Otakara I. z roku 1223. Bruntál byl založen kolem roku 1213 jako vůbec první osada s magdeburským městským právem v českých zemích. Renesanční přestavba města za Pánů z Vrbna. Roku 1621 bylo město s panstvím předáno Řádu německých rytířů – rekatolizace. V 18. stol. zde bylo vystaveno několik barokních budov – např. piaristická kolej s kostelem, přestavěn byl i farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a zámek.

Zpět v příběhu