Hrad Sovinec

Sídlil zde seminář Řádu německých rytířů i lesnická škola

Hrad Sovinec (německy Eulenburg) byl postaven na skalním ostrohu v první polovině 14. století pány ze Sovince. V dalších stoletích byl již za jiných majitelů pozdně goticky a renesančně rozšířen. Další jeho přestavby již spadají do doby raného baroka, kdy bylo hlavně doplněno unikátní hradní opevnění. Za okupace byl hrad zkonfiskován nacisty a byl zde umístěn zajatecký tábor pro francouzské důstojníky pod správou speciální jednotky SS. V prvních dnech po osvobození vyhořel. V roce 1964 byl hrad převzat do správy Okresního muzea v Bruntále, který zde začal se stavebními opravami a restaurátorskými pracemi. Nyní je Sovinec ve správě Muzea v Bruntále.

Řád německých rytířů získal Hrad Sovinec v roce 1623. V 19. století se zde usídlil řádový seminář a později lesnická škola (1867–1896).

Za velmistra Evžena Rakouského byl hrad částečně opraven (byla zde zavedena elektrifikace) a objekt začal sloužit jako letní sídlo řádu. Bylo zde umístěno řádové muzeum s převážně vojenskými sbírkami, lapidáriem a knihovnou, která měla téměř 20 000 svazků. Evžen Rakouský měl tento objekt řádu velmi rád. I když žádná ze staveb na severní Moravě nebyla jeho sídlem, jezdil sem na časté inspekce a osobně řídil modernizaci objektů.

Opevnění hradu

Unikátnost hradu Sovinec je dána jeho systémem opevnění. Jedná se o nejrozsáhlejší hradní komplex v okrese Bruntál a současně o nejrozsáhlejší opevnění vybudované za třicetileté války v České republice. Dominantu fortifikace tvoří 20 metrů vysoká válcová věž, tzv. bergfrit, s dřevěným podsebitím a malými okny sloužícími jako střílny. Její základnu tvoří osmiboký plný sokl. Vystavena byla v letech 1329–1332 za pánů ze Sovince, v pozdějších letech byla přestavována.

Fasáda brány hradu

Příkladem renesanční přestavby Sovince je psaníčkové sgrafito nad portálem třetí brány. Jedná se o unikátní výzdobu proškrabávání vrchní, ještě vlhké, omítky do omítky spodní, která má jiný barevný podklad. Výsledkem jsou unikátní dekorační motivy. V tomto případě se jedná o dekor tzv. psaníčkového sgrafita – výzdoba má připomínat motiv obálek dopisů.

Erby na fasádě

Na hradě Sovinci se nachází unikátní erbovní galerie, skládající se z kamenných desek s erby úřadujícího velmistra, řádového místodržícího a domácího komtura.

Galerie jsou umístěny nad první a čtvrtou hradní branou, na budově sedmé hradní brány, na baště zvané Lichtenštejnka a v rytířském sále v patře tzv. Remteru. Na snímku je zachycena erbovní galerie z roku 1642 původně umístěná na osmé hradní bráně, která byla po jejím zboření v roce 1858 přemístěna na budovu sedmé hradní brány v prostoru tzv. horního hradu.

Největší erb nacházející se uprostřed je velmistra Leopolda Viléma Rakouského (1642–1662), erb s křídlem pohledově vpravo patří místodržícímu Augustinovi Osvaldovi von Lichtenstein (164–1653), erb s korunovaným vlkem pohledově vlevo domácímu komturovi Janu Egolfovi von Westernach (1637–1649).

Podzemní chodba hradu

Sovinec byl připraven i na období dlouhodobého obléhání, čehož dokladem je 82 metrů dlouhá podzemní chodba, spojující hrad se vzdálenou předsunutou dělostřeleckou baštou, tzv. Lichtenštejnkou (podle úřadujícího místodržícího Augustina Osvalda z Lichtensteina).

185 centimetrů vysoká a 85 centimetrů široká chodba, ústící do hradního příkopu, byla vybudována horníky v roce 1643. Sloužila ke spojení hradu s předsunutou Lichtenštejnkou a k zásobování vodou díky existenci studny (v samotném areálu hradu zdroj vody nikdy nebyl). Poté byla zavalena přímo obránci, aby švédská vojska nedobyla hrad. Část této chodby byla v nedávné době zpřístupněna veřejnosti.

Kočičí hlava

Dokladem vysoce promyšleného fortifikačního systému Sovince je předsunutá bašta, kterou je vidět z hradeb, jež je nazvaná podle svého specifického tvaru Kočičí hlava.

Toto opevnění, vystavěné Vavřincem Ederem ze Štiavnice (1576–1590) na skalnatém výběžku severně od hradního jádra, umožňovalo s osmibokou bateriovou věží, dnes zachovanou v dolní části zvonice kostela sv. Augustina, chránit přístup ke hradu od severu křížovou a flankovací palbou.

Děla

V rámci stavebních zásahů a modernizací na hradě Sovinci, realizovaných z podnětu arcivévody Evžena Rakouského počátkem 20. století, byl upraven i prostor tzv. horního hradu. Arcivévoda Evžen zde nechal instalovat děla vyřazená v rámci přezbrojování z pevnosti v Terstu.

Rytířský sál

Interiéry hradu Sovince byly v historii několikrát zničeny a většina hradního mobiliáře byla v minulosti rozkradena, či shořela při požáru hradu v květnu 1945.

Nyní je inventář nahrazován novodobými replikami. Nejzdobnější místností hradu je tzv. Rytířský sál, jemuž dominuje krb s erby patřícími místodržícímu, komturovi a velmistrovi Řádu německých rytířů.

Hrad Sovinec

793 51 autopošta Břidličná
sovinec@mubr.cz
tel: 554 219 863 (pokladna)
rezervace zájezdů a větších skupin nutná

Otevírací doba:
26. 12. - 30. 12.     po-ne      9:00-17:00
1. 4. - 30. 4.           út-ne       9:00-17:00
1. 5. - 30. 9.           út-ne       9:00-18:00
1. 10. - 31. 10.       út-ne       9:00-17:00

Hrad Sovinec
Naučná stezka Sovinec
http://www.jeseniky.net/hrad-sovinec
https://turistickyatlas.cz/vse/misto/6305_hrad-sovinec.html
https://www.mubruntal.cz/tic.asp

Vstupné - Základní okruh

Součástí prohlídky jsou hradní interiéry s památkovými (rytířský sál, kancelář nadlesního, oddychový sál, vinný a jídelní sklep, mučírna,..) a muzejními expozicemi (historie hradu, střelecké terče, zbraně a uniformy, historie lesnické školy, archeologické nálezy na hradě) a také vyhlášené sezónní výstavy.
Doba prohlídky: cca 60 minut

Plné vstupné 150 Kč (od 15 let)
Snížené vstupné 100 Kč (děti 4-14 let, studenti, senioři nad 65 let, ZTP a ZTP/P)
Rodinné vstupné 450 Kč (2 dospělí + 2 až 4 děti do 15 let)
ZDARMA: děti do 3 let a držitelé průkazů AMG, ICOM, ICOMOS, KÚ MSK.
Slevy: KČT EUROBEDS, ISIC, ITIC, IYTC.

Vstupné - vnější opevnění

Prohlídková trasa vede navíc unikátním barokním opevněním hradu, jehož součástí je umělý příkop i 82 metrů dlouhá podzemní chodba, bastiony i parkány a renesanční dlouhá bašta zvaná Kočičí hlava. Prohlídka je fyzicky poměrně náročná a nedoporučujeme ji pro děti do šesti let. Z důvodu bezpečnosti je nutno mít reflexní vestu a ochrannou přilbu (jsou k dispozici na pokladně).
Doba prohlídky: cca 60 minut

Plné vstupné 150 Kč (od 15 let)
Snížené vstupné 100 Kč (děti 4-14 let, studenti, senioři nad 65 let, ZTP a ZTP/P)
Rodinné vstupné 450 Kč (2 dospělí + 2 až 4 děti do 15 let)
ZDARMA: děti do 3 let a držitelé průkazů AMG, ICOM, ICOMOS, KÚ MSK.
Slevy: KČT EUROBEDS, ISIC, ITIC, IYTC.

Vstupné - „Pro práčata“

Tato prohlídka je vhodná pro děti od 4 do 10 let a je plně přizpůsobena dětským návštěvníkům (méně faktografických údajů, více pověstí, hádanek, interakce průvodce s dětmi). Trasa odpovídá základnímu okruhu.
Doba prohlídky: cca 40 minut

Plné vstupné 150 Kč (od 15 let)
Snížené vstupné 100 Kč (děti 4-14 let, studenti, senioři nad 65 let, ZTP a ZTP/P)
Rodinné vstupné 450 Kč (2 dospělí + 2 až 4 děti do 15 let)
ZDARMA: děti do 3 let a držitelé průkazů AMG, ICOM, ICOMOS, KÚ MSK.

Vstup bez průvodce

Svým vlastním tempem si projdete vnější prostory hradu včetně věže s krásnou vyhlídkou.

Doba prohlídky:  individuální

Plné vstupné 100 Kč (od 15 let)
Snížené vstupné 70 Kč (děti 4-14 let, studenti, senioři nad 65 let, ZTP a ZTP/P)
Rodinné vstupné 305 Kč (2 dospělí + 2 až 4 děti do 15 let)
ZDARMA: děti do 3 let a držitelé průkazů AMG, ICOM, ICOMOS, KÚ MSK.
 

Příplatky ke všem okruhům

cizojazyčný výklad: + 100% ke vstupnému
zapůjčení cizojazyčného průvodcovského textu: 10 Kč
fotografování v expozicích: 20 Kč
natáčení videokamerou: 40 Kč

Kulturní akce na Sovinci

Při kulturních akcích se platí jednotná cena. V ceně vstupného je jedna prohlídka hradu s průvodcem.

Plné vstupné 180 Kč (od 15 let)
Snížené vstupné 120 Kč (děti 4-14 let, studenti, senioři nad 65 let, ZTP a ZTP/P)
Rodinné vstupné 540 Kč (2 dospělí + 2 až 4 děti do 15 let)
ZDARMA: děti do 3 let a držitelé průkazů AMG, ICOM, ICOMOS, KÚ MSK.

Zpět v příběhu