Gabrielův dům v Bruntále

Dar Evžena Rakouského městu

Tento dům stojící na dnešním náměstí Míru je vystavěný ve stylu typickém pro slezskou renesanci.

Dům z 16. století odkoupil na počátku 20. století velmistr Řádu německých rytířů Evžen Rakouský a daroval jej městu, aby zde mohlo být po stavebních úpravách umístěno městské muzeum. To zde sídlilo v letech 1915–1958.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu