Pivní sud z Průmyslové výstavy

Pivní sud z Průmyslové výstavy

Pivní sud byl vyrobený na zakázku arcivévody Evžena Habsburského v rámci průmyslové výstavy, konané u příležitosti 700. výročí založení města Bruntálu (v současné době jej můžete nalézt v místnosti pokladny bruntálského zámku). Evženu Habsburskému byl nabídnut patronát nad celou touto akcí, který přijal s potěšením. Hned první den tuto výstavu navštívilo dle archivních materiálů 6 000 návštěvníků. Výstava se konala od 15. 8. do 31. 8. 1913.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu